person standing near the stairs

Digitalisering och effektivisering av processer är inga nya tendenser på ekonomifunktioner, men såväl miljöhotet som pandemin har satt ny fart på utvecklingen. Här är tre trender som vi ser blir allt viktigare under 2021.

Realtidsdata sätter agendan

Redovisning är mer än bara ett facit för vad som redan hänt, åtminstone 2021 och framåt. I takt med teknikens utveckling och framträdande digitala lösningar för att dra nytta av relevant data, blir analys och användning av den allt viktigare som beslutsunderlag. Realtidsdata ligger i ökande grad till grund för såväl beslutsfattning som styrning på ekonomifunktioner idag och så länge tekniken fortsätter utvecklas ser vi att trenden fortsätter. Men det räcker inte med utvecklad teknik för att kunna nyttja framtidens möjligheter optimalt- för att verktygen ska kunna nå sin fulla potential behöver vi människor som skickligt kan standardisera processer, korrigera avvikelser och analysera data. Relevant data sätter agendan, men värdet skapas av människor.

E-signering och e-identifiering

Allt fler företag upplever det omständigt och tidskrävande att hantera pappersfakturor och kontrakt. Vår nästa trendspaning till följd av digitaliseringen berör e-sign och e-id. Dessa verktyg har blivit allt vanligare under det senaste året när pandemin hindrat oss från att mötas fysiskt. En undersökning från Riksbanken om svenskarnas betalningsvanor visar att en övervägande del betalar sina räkningar elektroniskt och bara inom den offentliga sektorn har användandet mer än dubblerats på några år. E-sign och e-id sparar organisationer både tid och pengar. Även miljöpåverkan minskar när allt sköts digitalt och dokument inte behöver skrivas ut och fraktas långa sträckor i onödan. En omställningstrend – inte minst relevant för ekonomifunktioner. 

Roller i förändring och utveckling

Efter att ha följt utvecklingen på ekonomifunktioner på nära håll ser vi hur nya ansvarsområden och roller utvecklas. Kontroll och rapportering blir en mindre och mindre del av ekonomichefens uppdrag och rollen blir istället allt mer strategisk. Ekonomichefens ansvar utvecklas även till att bli mer affärsinriktad och fokuserad på att säkerställa så att ekonomifunktionen inte bara är kontrollerande utan även verksamhetsstyrande. I samband med att fler av de dagliga arbetsuppgifterna på ekonomiavdelningar blir automatiserade, efterfrågas också nya typer av kompetenser. Förmågan att hantera och styra teknik i syfte att optimera processer genom relevant data är ett exempel. Men även starka kommunikativa egenskaper för att pedagogiskt och rådgivande kunna stötta verksamheten blir allt mer framträdande.

Nu kommer det hända spännande saker på Uniqruits LinkedIn, vill du ta del av artiklar, forskning, framgångssagor och intervjuer med våra kunder? Gå in och följ oss på LinkedIn.